CONOR

CONOR斯洛維尼亞COBISS系統中個人和公司名稱的規範控制,該系統啟動於2003年。CONOR記錄作者的個人姓名及相關變量、標籤、注釋等信息,這些信息在整個系統中被唯一指定。目前公司尚未納入控制範圍。CONOR每天進行更新以完成編目過程。

最初CONOR僅收錄斯洛維尼亞作者,此後引入了部分美國國會圖書館的數據,目前約有60%的記錄是由CONOR自身所創建。

參考資料

  • Seljak, M. (2001). Novosti pri uvajanju normativne kontrole v COBISS. COBISS obvestila - Časopis za avtomatizacijo knjižničnih sistemov, 6 (4), 13-17.
  • Dimec, Z. (2002). Normativna kontrola iz preteklosti v prihodnost: Ali se sedanjost odloča za mednarodno sodelovanje?. Knjižnica, 46 (3), 91-104.
  • Seljak, M. idr. (2004). Vzpostavitev normativne kontrole v knjižničnem informacijskem sistemu COBISS.SI, Slovenija. Organizacija znanja, 9 (2), 37-46.
  • Šauperl, J. in Saye, J. D. (2007). Smo kaj napredovali?: Ponovni premislek o tradicionalnih katalogih v sodobni informacijski družbi. V Knjižnice za prihodnost: napredek in sodelovanje (str. 77-89). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.
  • COMARC/A Format na normativne podatke. (2001). Maribor: Institut informacijskih znanosti.
  • COBISS/OPAC.(2011). Pridobljeno 17.5.2011 s spletne strani https://web.archive.org/web/20160304192336/http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=INFO&id=1512408359481382
  • Seljak, M. idr. (2004). Implementation of authority control in the Cobiss.SI library information system, Slovenia. New library world, 105 (5/6), 203-212.
  • Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih. Pridobljeno 17.5.2011 s spletne strani https://web.archive.org/web/20150725233507/http://www.nuk.uni-lj.si/infobib/images/stories/Dokumenti/Izjava_o_mednarodnih_katalogizacijskih_nacelih.pdf

外部連結