新加坡規劃區

新加坡規劃區
又名:
Planning Areas of Singapore(英語
Kawasan Perancangan Singapura(馬來語
சிங்கப்பூர் திட்ட விரிவாக்கப் பகுதிகள்(坦米爾語
Singapore MP2008. Urban Planning Areas.svg
分類 一級普查區
位置 新加坡共和國
創建法源 新加坡市區重建局
創建時間 1991年9月(提議)[1]
1999年1月22日(刊憲)[2]
數量 55(2014年)
人口 最少:10(中央集水區登加西部集水區
最多:281,300(勿洛[3][4]
面積 最小:0.77平方公里(0.30平方英里)(海峽景)
最大:69.46平方公里(26.82平方英里)(西部集水區[4]
本級政府 國家政府
下級 分區

新加坡規劃區(英語:Planning Areas of Singapore,又稱DGP areas、DGP zones)是新加坡市區重建局所規劃的主要城市規劃與普查區,目前在新加坡全國共設有55規劃區,分在5個新加坡地區區域內。每個規劃區皆有制定一份因地制宜的發展指導藍圖,為全國每塊土地提供詳細的規劃指南。規劃區的制定自1990年代早期開始引進,並在1991正式提議與刊憲。自1999年實施以來,新加坡政府部門之間的運作越來越多採用規劃區的劃分來達成行政目的。例如新加坡統計局原先依照各個新加坡選區進行人口普查,但只要選舉區範圍重新劃分就容易造成人口普查結果大幅度變動,為了解決此困擾,統計局在2000年改為依照各個規劃區來進行人口普查。

為了便於管理統計,新加坡政府在規劃區下設立各個分區來細部管理。[3]至2018年,勿洛以281,300人成為最多人口的規劃區,但人口密最高的規劃區在蔡厝港,此規劃區以每平方公里30,669人高居全國之冠。面積部分,西部集水區以69.46平方公里(26.82平方英里)成為最大的規劃區,而最小的規劃區為海峽景,其面積僅0.77平方公里(0.30平方英里)。[4]

規劃區列表

新加坡各個規劃區所在地理位置
地名(中文) 地名(英文) 地名(馬來語) 地名(泰米爾語) 地區 面積(km2)[4] 人口(2018年)[4] 人口密度(/km2)[4]
宏茂橋 Ang Mo Kio ஆங் மோ கியோ 東北區 13.9 165,710 11,888
勿洛 Bedok பிடோக் 東區 21.7 281,300 12,971
碧山 Bishan பீஷான் 中區 7.62 88,490 11,607
文禮 Boon Lay பூன் லே 西區 8.23 30 3.644
武吉巴督 Bukit Batok புக்கிட் பாத்தோக் 西區 11.1 144,410 12,975
紅山 Bukit Merah புக்கிட் மேரா 中區 14.3 151,870 10,594
武吉班讓 Bukit Panjang பக்கிட் பஞ்சாங் 西區 8.99 140,820 15,666
武吉知馬 Bukit Timah புக்கித் திமா 中區 17.5 77,280 4,409
中央集水區 Central Water Catchment Kawasan Tadahan Air Tengah மத்திய நீர் நீர்ப்பிடிப்பு 北區 37.1 10 0.27
樟宜 Changi சாங்கி 東區 40.6 2,080 51.22
樟宜灣 Changi Bay Teluk Changi சாங்கி பே 東區 1.7
蔡厝港 Choa Chu Kang சுவா சூ காங் 西區 6.11 187,510 30,669
金文泰 Clementi கிளிமெண்டி 西區 9.49 93,000 9,795
市中心 Downtown Core Pusat Bandar சிங்கப்பூர் நகர மையத்தில் 中區 4.34 2,510 578.3
芽籠 Geylang கேலாங் 中區 9.64 111,610 11,574
後港 Hougang ஹவ்காங் 東北區 13.9 223,010 16,010
裕廊東 Jurong East Jurong Timur ஜூரோங் கிழக்கு 西區 17.8 81,180 4,554
裕廊西 Jurong West Jurong Barat ஜூரோங் மேற்கு 西區 14.7 266,720 18,159
加冷 Kallang காலாங் 中區 9.17 101,420 11,061
林厝港 Lim Chu Kang லிம் சூ காங் 北區 17.3 110 6.359
萬禮 Mandai மண்டாய் 北區 11.8 2,090 177.6
濱海東 Marina East Marina Timur மெரினா கிழக்கு 中區 1.82
濱海南 Marina South Marina Selatan மெரினா தென் 中區 1.62
馬林百列 Marine Parade மரின் பரேட் 中區 6.12 47,250 7,724
博物館 Museum Muzium அருங்காட்சியகம் திட்டமிடல் பகுதி 中區 0.830 420 506.0
紐頓 Newton நியூட்டன் 中區 2.07 7,640 3,693
東北群島 North-Eastern Islands Kepulauan Timur Laut வட-கிழக்கு தீவுகள் 東北區 42.9 50 1.166
諾維娜 Novena நொவீணா 中區 8.98 48,950 5,451
烏節 Orchard ஓர்ச்சர்ட் 中區 0.958 990 1,033
歐南 Outram ஊட்ரம் 中區 1.37 20,030 14,588
巴西立 Pasir Ris பாசிர் ரிஸ் 東區 15.02 146,920 9,781
巴耶利峇 Paya Lebar பாய ளேபர் 東區 11.7 40 3.422
先驅 Pioneer பயனியர் 西區 12.1 90 7.437
榜鵝 Punggol பொங்கோல் 東北區 9.34 161,570 17,293
女皇鎮 Queenstown குவீன்ஸ்டவுன் 中區 20.4 97,870 4,792
里峇峇利 River Valley நதி பள்ளத்தாக்கு 中區 1.48 9,930 6,732
梧槽 Rochor ரோச்சர் 中區 1.61 13,450 8,328
實里達 Seletar சிலேத்தார் 東北區 10.3 250 24.39
三巴旺 Sembawang செம்பவாங் 北區 12.3 87,380 7,083
盛港 Sengkang செங்காங 東北區 10.6 240,640 22,717
實龍崗 Serangoon சிராங்கூன் 東北區 10.1 117,310 11,613
新邦 Simpang சிம்பாங் 北區 5.13
新加坡河 Singapore River Sungai Singapura சிங்கப்பூர் நதி 中區 0.957 2,980 3,114
南部群島 Southern Islands Kepulauan Selatan தெற்கு தீவுகள் 中區 6.07 1,800 296.8
海峽景 Straits View Pemandangan Selat ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் காண்க 中區 0.765
雙溪加株 Sungei Kadut Sungai Kadut சுங்கை காடுட் 北區 16.0 780 48.78
淡濱尼 Tampines தெம்பினிஸ் 東區 20.9 257,110 12,309
東陵 Tanglin டங்லின் 中區 7.63 20,960 2,749
登加 Tengah தெங்கா 西區 7.4 10 1.351
大巴窯 Toa Payoh தோ பாயோ 中區 8.17 120,480 14,752
大士 Tuas துவாஸ் 西區 30.04 70 2.330
西部群島 Western Islands Kepulauan Barat மேற்கத்திய தீவுகள் 西區 39.5 10 0.2534
西部集水區 Western Water Catchment Kawasan Tadahan Air Barat மேற்கத்திய நீர் நீர்ப்பிடிப்பு 西區 69.5 720 10.37
兀蘭 Woodlands ஊட்லண்ட்ஸ் 北區 13.6 252,530 18,589
義順 Yishun யீஷூன் 北區 21.2 214,940 10,118

參見

參考來源

  1. ^ 1.0 1.1 HistorySG - 1991 Concept Plan is unveiled. 國家圖書館管理局. [2016-01-30]. (原始內容存檔於2016-03-03) (英語). 
  2. ^ 2.0 2.1 Singapore Infopedia - Development guide plan. 國家圖書館管理局. [2016-01-30]. (原始內容存檔於2018-01-03) (英語). 
  3. ^ 3.0 3.1 Singapore Residents by Planning Area/Subzone, Age Group and Sex, June 2000 – 2018. Statistics Singapore. Statistics Singapore. [2018-11-22]. (原始內容 (XLS)存檔於2016-01-30) (英語). 
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 City Population–sSingapore: Subdivision–Planning Areas and Subzones. City Population. [2018-11-22]. (原始內容存檔於2018-11-28) (英語). 
  5. ^ Previous Master Plans - Related Master Plans - Master Plans 2008. Urban Redevelopment Authority. [2018-11-23]. (原始內容存檔於2019-05-21) (英語). 
  6. ^ Arumainathan, P. REPORT ON THE CENSUS OF POPULATION 1970 SINGAPORE - Volume II. Singapore Department of Statistics. 1970 (英語). 

外部連結